Lidmaatschap

Zoals bij elke vereniging, is het ook bij Muziekvereniging Concordia zo dat het lidmaatschap komt met rechten en plichten. Als vereniging organiseren we de repetities en concerten en daarnaast, met name voor de jeugd, ook niet-muzikale activiteiten gericht op het vergroten van het verenigingsgevoel. Naast het bevorderen van muzikaliteit staat het gezellig samenzijn namelijk hoog bij ons in het vaandel. De vereniging wordt momenteel bestuurd door een 7-koppig bestuur, ondersteund door diverse commissies. Samen zorgen we ervoor dat onze vereniging draaiend blijft.

Extra handjes kunnen we daarbij altijd gebruiken, dus wil jij meer doen voor je vereniging, laat het dan vooral even weten aan een van de bestuursleden. Net als iedere vereniging hebben we een aantal van onze afspraken vastgelegd in statuten en een huishoudelijk regelement. Deze kunnen desgewenst worden opgevraagd bij de secretaris (secretaris@mv-concordia.nl).

Contributie

Als je lid bent van onze vereniging, betaal je contributie. Hiermee betalen we onder andere onze dirigenten, bladmuziek, (onderhoud van) instrumenten en ons lidmaatschap bij de KNMO.

Wanneer je lid wordt, ontvang je een machtigingsformulier voor het innen van je contributie. Hiermee maak je het voor de vereniging gemakkelijker om de contributie te innen. De contributie wordt dan halfjaarlijks geïnd. Hier ontvang je per mail een aankondiging met factuur. 

Nieuw vanaf 2023 is de regeling voor studenten. Deze contributie is geldend voor iedereen in de leeftijd van 16-25 jaar die studeert aan een vervolgopleiding (MBO/HBO/WO). Leden die van deze mogelijkheid gebruik willen maken moeten zich hiervoor jaarlijks voor 30 juni melden bij de secretaris van het bestuur. 

Contributie-overzicht

Contributie per jaar 2024
Leden jonger dan 16 jaar €98
Leden van 16 tot 20 jaar €139
Leden ouder dan 21 jaar €165
Studenten (nieuw) €139

Inschrijven?

Ben je enthousiast en wil je lid worden? Download hier het inschrijfformulier en stuur deze dan ingevuld op naar secretaris@mv-concordia.nl.

Instrumenten

Heb je zelf nog geen instrument, dan krijg je een instrument in bruikleen van de vereniging. Daar zijn natuurlijk wel enkele voorwaarden aan verbonden. Die krijg je te horen als het instrument geregistreerd wordt op jouw naam. Je moet dan denken aan het goed onderhouden van het instrument. Je mag het instrument niet uitlenen of zomaar tussentijds uitwisselen met een andere muzikant in het orkest. Als er iets buiten je schuld kapot gaat dan ga je meteen naar diegene die gaat over het instrumentenbeheer. Meestal krijg je dan een bon waarmee je naar de reparateur kunt. Voor schoonmaak- en poetsmiddelen moet je zelf zorgen. Ook de rietjes voor de houtblazers en het vet voor de koperblazers is voor eigen rekening. Je zorgt zelf voor een stevige lessenaar en een map waarin de bladmuziek bewaard kan worden. Het instrument is bij de vereniging verzekerd tegen calamiteiten zoals bijvoorbeeld diefstal.

Opzeggen

Opzeggen kan bij de secretaris en moet plaatsvinden voor 30 juni of 31 december van ieder kalenderjaar. Opzeggen gaat schriftelijk, bij voorkeur per e-mail bij de secretaris. Een opzegging is pas definitief wanneer u hiervan een bevestiging heeft ontvangen. Bij opzegging na 30 juni of 31 december, is de contributie van het lopende halfjaar verschuldigd.